Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Informacje dla osób niesłyszących i niedosłyszących

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (osoby niesłyszące lub niedosłyszące) mają prawo do:

1. załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej

Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej. Osobą przybraną może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego, systemu językowo-migowym, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych. Prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

2. kontaktu z Urzędem za pośrednictwem narzędzi wspierających komunikowanie się, w szczególności poprzez:

 • pocztę elektroniczną - e-mail: orzecznictwo1@poczta.onet.pl
 • listownie na adres Urzędu na specjalnym formularzu (załącznik)

3. skorzystania z usług tłumacza języka migowego

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności zapewni dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego. Tłumacz jest zobowiązany do zachowania poufności treści tłumaczeń wykonywanych w ramach świadczenia usługi.
Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).
Osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z wyżej opisanej metody komunikowania się w naszym Urzędem, proszona jest o zgłoszenie (e-mailem, pisemnie lub telefonicznie przez osobę trzecią) tego faktu co najmniej na 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych do:

 • Powiatowy Zespół do  spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  ul. Armii Krajowej 70, 82-200 Malbork
  tel. 55 247 26 96,

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osobny uprawnionej
 • propozycję terminu
 • krótkie określenie sprawy
 • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Po dokonaniu zgłoszenia Urząd zapewnia obsługę osobie uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym, na zasadach określonych w ustawie.

W przypadku braku możliwości realizacji w/w świadczenia we wskazanym terminie, Urząd zawiadamia o tym fakcie osobę uprawnioną, wyznaczając jednocześnie możliwy termin realizacji świadczenia.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wniosek-tlumacz-jezyka-migowego.doc (DOC, 27.00Kb) 2021-09-10 10:35:11 36
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ryszard Ślązak

Data wytworzenia:
10 wrz 2021

Osoba dodająca informacje

Jolanta Banaszewska

Data publikacji:
10 wrz 2021, godz. 10:35

Osoba aktualizująca informacje

Jolanta Banaszewska

Data aktualizacji:
30 wrz 2021, godz. 11:44